Գործադիր կոմիտե

Գործադիր կոմիտեն ՀՖՖ-ի գործադիր մարմինն է:

Գործադիր կոմիտեի Նախագահը, փոխնախագահը և մյուս անդամներն ընտրվում են ՀՖՖ Ժողովի կողմից ՀՖՖ Կանոնադրության դրույթներին համապատասխան:

Գործադիր կոմիտեի Նախագահը, փոխնախագահը և անդամները պաշտոնավարում են չորս տարի ժամկետով։ Նրանց պաշտոնավարումը կատարվում է նույն ընտրական շրջանով: Նրանց լիազորությունները ծագում են նրանց ընտրության հարցը քննած Ժողովի ավարտից անմիջապես հետո։

ՀՖՖ Գործադիր կոմիտեի կազմը


 

 

 

Գլխավոր հովանավոր

Հովանավորներ